پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

آگهی ها

سال رونق تولید
EN

سیمای شرکت

آگهی ها
منابع کالا
توانمندی ها
گالری چندرسانه ای
آگهی ها

​​​​​​​​​​​​​​

  
  
  
آگهی مزاید ه عمومی شماره 01-6-98 فروش 5 دستگاه آپارتمان مسکونیمزایده1398/12/10
  
  
  
ارزیابی کیفی پیمانکاران اجرایی 3 مناقصه در طرح احداث خط لوله بندرعباس/ سیرجان/ رفسنجانمناقصه1398/9/24
آگهی فراخوان عمومی برای ارزیابی کیفی پیمانکاران خدماتی پشتیبانی رایانه مناقصه عمومی یک مرحله ایمناقصه1398/9/10
آگهی فراخوان عمومی برای ارزیابی کیفی پیمانکاران اجرایی 3 مناقصه در طرح احداث خط لوله بندرعباس سیرجان رفسنجانمناقصه1398/8/25
مناقصه خدمات نگهبانی (حفاظت و حراست)مناقصه1398/4/26
فراخوان عمومی ارزیابی کیفی پیمانکاران خدمات عمومی(خدمات اداری و دفتری، انبارداری انبارها و خدمات طرح هامناقصه1398/4/5
1 - 5بعدی

تمام حقوق این پایگاه محفوظ و متعلق به شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران می باشد