پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

Skip Navigation LinksKnowledgeManagement

فرا رسیدن سال 1396 بر عموم هموطنان مبارک باد
EN

 مدیریت دانش

دانش یکی از مهمترین سرمایه های فکری است و مدیریت دانش، روش کسب ارزش از دارایی های دانش است.

یکی از اصلی ترین نتایج مدیریت دانش؛ آشکار سازی دانش های ضمنی و ایجاد حافظه سازمانی مي باشد.

  ساختار مدیریت دانش در شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران

ایجاد ساختار منسجم مدیریت دانش در سازمان سبب می‌شود که اجرای فرآیندهای مدیریت دانش تا حد زیادی از حالت سلیقه ای خارج شده و این اطمینان حاصل شود که از مفقود شدن دانش تا حد زیادی جلوگیری می شود و در صورت خلق دانش جدید این امکان در سازمان وجود خواهد داشت که برنامه ریزی جهت کسب دانش، ارزیابی دانش، ساختار دهی و تسهیم دانش صورت گیرد.

به منظور تصمیم گیری،  اتخاذ راهبردهای مناسب و پیشبرد اهداف سازمانی در زمینه پیاده سازی و  اجرای  فرآیندهای مدیریت دانش در شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران، کمیته راهبردی تشکیل شده است.

ساختار مدیریت دانش توسط واحد مهندسی کیفیت و بهره وری و تحت نظارت مدیریت برنامه ریزی و کنترل شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران ایجاد و بر حسب ضرورت مورد تجدید نظر و اصلاح قرار می گیرد. واحد مدیریت دانش مسئول و متولی مدیریت بر فرآیندهای مدیریت دانش در سطح شرکت و طرح های آن است.


تمام حقوق این پایگاه محفوظ و متعلق به شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران می باشد